Wat is Vodoun?

Het woord Vodoun wordt op verschillende manieren geschreven: Voudou,Vodoun,Voodoo. Aanhangers of leerlingen heten Vodounsi, zij weten dat alles onderdeel is van één geheel. Wat je voor of tegen een ander doet komt altijd bij je terug.

We zijn elkaars spiegel. Zowel het goede als het slechte wordt gezien en mag er zijn. Alles heeft altijd twee kanten, het goddelijke en het menselijke, het sterfelijke en het onsterfelijke, de zichtbare en de onzichtbare wereld. Het goede en het kwade,  alles loopt altijd over in het andere, dus het ene is niet altijd duidelijke te onderscheiden van het andere. 

 

Maar als je als Babalao bewust je kennis en kracht inzet voor negatieve zaken dan heet je Megbleble. Je kunt dan nooit meer terug in het positieve systeem, je krachten verzwakken en je blijft 'besmet' met de consequenties van je eigen bewuste keuzes.

Walk like you have 3000 ancestors behind you