Thuis opleiding

De thuis opleiding is ideaal voor mensen die totale vrijheid willen hebben over hun studie tempo.

Hoe werkt het?

Er is eerst een intake via teams, een persoonlijke kennis making met Kossilate.

De basis en de gevorderden opleiding bestaan elk uit 10 modules.

Je komt 1 dag in de praktijk voor het oefenen van het voorouder ritueel en de offerandes aan Legba.

Je kiest zelf wanneer je een module als pdf toegestuurd wenst te krijgen, hierna stuur je binnen 7 dagen je huiswerkopdracht per mail terug.

Deze wordt door Kossilate nagekeken en zo nodig gecorrigeerd. Als alle huiswerkopdrachten zijn ingestuurd krijg je een toets via teams. Hierna krijg je je certificaat.

 

 

Voordelen:

 • Eigen studietempo
 • Voordeligere prijs
 • Geen afleiding
 • Geen reistijd en geen reiskosten
 • Ook na deze opleiding kun je de stage in Benin gaan doen tot Babalao of Yaorisha

 

Investering per opleiding: €995,-

- Basisopleiding inclusief intake via teams, 10 pdf's (10 modules), 10 huiswerkopdrachten plus correctierondes, 1 oefendag in de praktijk, 1 toets afname via teams en het certificaat.

- Gevorderden opleiding: idem


Nature is alive and talking to us

Inhoud basis opleiding: doel kennis maken met Vodoun en persoonlijk toepassing van het geleerde.

 • Module 1: De goden en godinnen, Orisha's.
 • Module 2: De mensen en hun functies, Vodounsi, Bogonon, Babalao, Kossilaté, Yaoricha (queenmother).
 • Module 3: Het orakel, bronnen van informatie, welke kanalen, hoe werkt het.
 • Module 4: Objecten, maskers en krachtbeelden, amuletten.
 • Module 5: Muziek en ritme, zang dans en vibratie, meditatie en trance.
 • Module 6: Voorouders, reïncarnatie, bestemming van de ziel.
 • Module 7: Dieren en hun rol.
 • Module 8: Reinigen en beschermen.
 • Module 9: Relaties en familiesystemen.
 • Module 10:Revisie alle modules en certificaat

 

Elke dag bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Je krijgt bij elke module een handout.

Na de laatste module krijg je je certificaat.


Inhoud gevorderden opleiding: doel verdieping kennis en toepassing voor persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke doelen.

 • Module 1: Geheime genootschappen, Zangbeton, Egounoun en Oro's.
 • Module 2: Mami Wata herkennen.
 • Module 3: Offerandes aan de voorouders (praktijk).
 • Module 4: Offerandes aan Legba (praktijk).
 • Module 5: Kruiden kennis.
 • Module 6: Verdieping orakel communicatie met kaurier schelpen.
 • Module 7: Tohossou verdieping (orisha van de rivier, de schipper)
 • Module 8: Sakpata verdieping (orisha van healing)
 • Module 9: Strategie van een consult en ethiek
 • Module 10:Revisie en certificaat

Walk like you have 3000 ancestors behind you